دانلود تقویم ۹۸ PSD

دانلود تقویم ۹۸ PSD

42,000 تومان

موجود در انبار

42,000 تومان

طرح مناسب کودک و مدارس و مهدها بک گراند لایه باز هفت سین و سال 98 که سال خوک میباشد

لحظه تحویل سال 98 راس ﺳﺎﻋﺖ 1 و 82 دﻗﻴﻘﻪ و 72 ﺛﺎﻧﻴﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 1 ﻓﺮوردﻳﻦ 1398 می باشد.

اطلاعات تنظیم شده در تقویم 98 که طراحی و  آماده شده است ، ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ

ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ است.و مستند و دقیق می باشد.

مشاهده سبد خرید

توضیحات

دانلود تقویم ۹۸ PSD

دانلود تقویم ۹۸ PSD بصورت PSD و ۱۰ طرح لایه باز به همراه مناسبتها و رویداد شمسی و قمری

طرح مناسب کودک و مدارس و مهدها بک گراند لایه باز هفت سین و سال ۹۸ که سال خوک میباشد

لحظه تحویل سال ۹۸ راس ﺳﺎﻋﺖ ۱ و ۸۲ دﻗﻴﻘﻪ و ۷۲ ﺛﺎﻧﻴﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۱ ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۳۹۸ می باشد.

اطلاعات تنظیم شده در تقویم ۹۸ که طراحی و  آماده شده است ، ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ

ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ است.و مستند و دقیق می باشد.

فایل مشاهده شده به صورت دانلودی میباشد شما پس از پرداخت میتوانید از ناحیه کاربری خود فایل را دانلود کنید.