با توجه به افزایش بی رویه آموزش آتلیه در منزل هزینه عکسبرداری در آتلیه های سطح شهر و از سوی دیگر

افزایش کیفیت دوربین‌ تلفن‌های هوشمند و دوربین‌های معمولی، بر آن شدیم تا نحوه‌ی آموزش آتلیه را به شما

هم وطنان با کمترین هزینه اموزش دهیم ضمنا با یادگیری این آموزش تا ۵۰ درصد کار یک اتلیه را در منزل بخوبی

یاد خواهید گرفت