دانلود تقویم ۹۸ PSD

دانلود تقویم ۹۸ PSD

42,000 تومان

طرح مناسب کودک و مدارس و مهدها بک گراند لایه باز هفت سین و سال 98 که سال خوک میباشد

لحظه تحویل سال 98 راس ﺳﺎﻋﺖ 1 و 82 دﻗﻴﻘﻪ و 72 ﺛﺎﻧﻴﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 1 ﻓﺮوردﻳﻦ 1398 می باشد.

اطلاعات تنظیم شده در تقویم 98 که طراحی و  آماده شده است ، ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ

ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ است.و مستند و دقیق می باشد.

توضیحات

دانلود تقویم ۹۸ PSD

دانلود تقویم ۹۸ PSD بصورت PSD و ۱۰ طرح لایه باز به همراه مناسبتها و رویداد شمسی و قمری

طرح مناسب کودک و مدارس و مهدها بک گراند لایه باز هفت سین و سال ۹۸ که سال خوک میباشد

لحظه تحویل سال ۹۸ راس ﺳﺎﻋﺖ ۱ و ۸۲ دﻗﻴﻘﻪ و ۷۲ ﺛﺎﻧﻴﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۱ ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۳۹۸ می باشد.

اطلاعات تنظیم شده در تقویم ۹۸ که طراحی و  آماده شده است ، ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ

ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ است.و مستند و دقیق می باشد.

فایل مشاهده شده به صورت دانلودی میباشد شما پس از پرداخت میتوانید از ناحیه کاربری خود فایل را دانلود کنید.

 

شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: